Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

Soulwood
12:04
0385 92de 500
Soulwood
12:02
9044 151e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Soulwood
11:59
Soulwood
11:57
Soulwood
11:56
Deadpool Teaming Up With Rocket Raccoon in: Guardians Team-Up #10
Soulwood
11:56
Soulwood
11:56
Reposted fromFlau Flau vianitrovent nitrovent

February 17 2017

Soulwood
23:01
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Soulwood
22:58
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompouler pouler viahydrosphere hydrosphere
Soulwood
22:56
Soulwood
22:55
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— waitress.
Soulwood
22:52
5945 7842 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarudgierd rudgierd
Soulwood
22:50
4719 677e
Soulwood
22:47
Soulwood
22:46
Potrzeba mi podróży, odgłosów kolejowego dworca, zapachu pociągu, wrażeń, wrażeń, wrażeń.
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromsotired sotired viaAmericanlover Americanlover
Soulwood
22:44
Soulwood
22:43
22:43
Soulwood
22:41
1172 ba99 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Soulwood
22:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl