Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

Soulwood
17:29
- Czego ci najbardziej brakuje?
- Ludzi, od których się oddaliłem.
— Humans of New York: Stories
Soulwood
17:28
9770 38f9
przepraszam za kłopot
Reposted fromnonono nonono viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:26
9891 b98b 500
Reposted fromamatore amatore viaoversensitive oversensitive
Soulwood
17:26

List Osieckiej do Hłaski

Mazury 21 VI 57.

Marku najmilszy!

Tu są Mazury, więc wielkie niebo, jezioro spokojne jak pies. Oczywiście dobry, łagodny pies.

Siedzę na brzegu starej studni, obok gdacze smutna jakaś kura, a ja chcę Ci powiedzieć parę rzeczy ważnych.

Nie wiem czy dobrze to pamiętasz. Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz

I wołałeś "Nie licz na mnie".

Marek, posłuchaj mnie uważnie.

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...

Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz ,"jestem wrak". Bo to nieprawda.

Marek, masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz, że już nie będziesz pisać Nie zrezygnujesz z prawdy, więc będziesz pisał. Także najlepiej w naszym pokoleniu. Chyba, że przestaniesz się buntować Ale to Ci nie grozi, wiem o tym. Kończę ten trudny list.

Do widzenia, kochany 

Twoja Agnieszka
Reposted fromperla perla viaoversensitive oversensitive
Soulwood
17:23
Soulwood
17:22
7872 f9be
Gordon is so proud :D
Reposted fromumorusana umorusana viaoversensitive oversensitive
Soulwood
17:21

May 25 2017

Soulwood
00:27


♆ ‧ 
‧ 
‧ 𝒞ome and meet your inner Ṿampire 
‧ 
‧ 
‧ ♆
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaLuukka Luukka
Soulwood
00:26
5969 2ced
Reposted frombecurious becurious viairmelin irmelin
Soulwood
00:26
7089 60d1
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
Soulwood
00:25
Jak długo się żyje, trzeba się wszystkim interesować - mawiała - inaczej nie ma różnicy między żywymi a umarłymi.
— Lucy Maud Montgomery, "Dolina Tęczy"
Reposted fromcudoku cudoku viairmelin irmelin
Soulwood
00:22
9798 390a
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
Soulwood
00:22
8979 7659 500
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
Soulwood
00:21
7903 5c75
Soulwood
00:16
9229 03e2 500
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin

May 11 2017

15:52
5568 93a7 500

joudoodles:

MCcree~

Reposted fromAmericanlover Americanlover
Soulwood
15:50
9940 959f 500
Soulwood
15:46
7246 09a5 500
Reposted fromMishaLecter MishaLecter viaLuukka Luukka
Soulwood
15:44
4863 9b45
Reposted fromGIFer GIFer viaLuukka Luukka
Soulwood
15:43
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl