Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

Soulwood
12:33
Soulwood
12:32
Soulwood
12:32
6613 2df8
Reposted frombanitka banitka viamr-absentia mr-absentia
Soulwood
12:31
1724 889b
Reposted fromsarazation sarazation viamr-absentia mr-absentia

August 15 2017

Soulwood
11:16
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Soulwood
11:13
Soulwood
11:08
Soulwood
11:04
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
Soulwood
10:58
Soulwood
10:57
9485 7dfc

August 14 2017

Soulwood
15:48

Audrey Hepburn and husband taking a walk in Stockholm (1959).


Soulwood
15:47
15:46
3718 358d
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
Soulwood
15:44
2085 7ae2 500
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
15:44
0104 d97c 500

earsplittingtrumpet:

from R. Kikuo Johnson’s Night Fisher

Reposted fromdreamfulartist dreamfulartist viairmelin irmelin
15:43
5046 354c 500

noise2010:

Pamphlet about the “Sea Concert” (conducted by the Polish artist Edward Krasinski). The pamphlet documents Tadeusz Kantor’s Panoramic Sea Happening, which took place at the Polish seaside town of Osieki in 1967.

15:43
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Soulwood
15:41
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Soulwood
15:41
Otóż: w jakiś tam sposób nie byłem ci wierny; 
istniał świat. A to rozprasza. Ja budziłem się 
i żyłem, dotykałem, jadłem, rozmawiałem, 
piłem wino i grałem w ludzkie gry, jeździłem 
koleją i pozowałem do zdjęć, rozproszyłem się, 
wybacz.

Otóż: w jakiś tam sposób nie byłam ci wierna, 
byłam zajęta w innych miejscach, w innych 
ludziach, prócz ciebie miałam pory roku, 
zwierzęta, drzewa, wojny, dzieci, wielką przestrzeń 
do ogarnięcia. Dopiero teraz zostanę przy tobie, 
wybacz.

I teraz będzie wszystko? Nie będzie niczego. 
Kapelusze i dachy, korony drzew, wieże, 
drogi i tory kolejowe, rzeki - stąd widziane 
rozpłyną ci się zaraz. Pozwoliłam sobie
zrobić dopisek na twojej kartce pocztowej, 
wybacz.
— Świetlicki
Reposted fromzmora zmora viajointskurwysyn jointskurwysyn
Soulwood
15:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl